Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Rådsbeslut om avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och Thailand 2021/22:FPM122

Publicerad

Ladda ner:

Kommissionen föreslår att rådet fattar beslut om att unionen ska underteckna ett partnerskaps- och samarbetsavtal (PSA) mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Thailand, å andra sidan. Avtalet började förhandlas 2013 och förhandlingarna slutfördes den 11 juli 2022.

Regeringen välkomnar och stödjer det framförhandlade avtalet och anser att det innebär en förstärkning av den politiska dialogen och en fördjupning av samarbetet på ett stort antal områden och kan bana väg för ett återupptagande av frihandelsförhandlingarna mellan Thailand och EU.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.