Förslag till direktiv om ändring av ramdirektivet för vatten, grundvattendirektivet och prioämnesdirektivet 2022/23:FPM19

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till direktiv för Europaparlamentets och rådets revidering av ramdirektivet för vatten, Directive 2000/60/EC, grundvattendirektivet, Directive 2006/118/EC och prioämnesdirektivet, Directive 2008/105/EC. Kommissionen presenterade sitt förslag den 26 oktober 2022.

Ladda ner:

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.