Översyn av EU:s luftkvalitetsdirektiv 2022/23:FPM20

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till översyn av Europaparlamentets och Rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa. Kommissionen presenterade sitt förslag till revidering av luftkvalitetsdirektiven den 26 oktober 2022.

Ladda ner:

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.