Ett reviderat avloppsdirektiv 2022/23:FPM21

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag för revidering av Europaparlamentets och Rådets direktiv (91/271/EEG) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Kommissionen presenterade förslaget till omarbetat avloppsdirektiv den 26 oktober 2022.

Ladda ner:

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.