Hoppa till huvudinnehåll

Meddelande om en drönarstrategi 2.0 2022/23:FPM39

Publicerad

Faktapromemoria gällande En drönarstrategi 2.0 för ett smart och hållbart ekosystem för obemannade luftfartyg i Europa.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 29 november 2022 meddelandet ”En
drönarstrategi 2.0 för ett smart och hållbart ekosystem för obemannade
luftfartyg i Europa”. Meddelandet aviserar 19 flaggskeppsåtgärder för att
förverkliga kommissionens vision för drönarsektorn i EU fram till år 2030.
Meddelandet förväntas inte behandlas i rådet utöver en redan genomförd
presentation i rådsarbetsgruppen för luftfart. Regeringen välkomnar
meddelandet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...