Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017

Publicerad

Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2016/2017.

Ladda ner: