Informationsmaterial från Socialdepartementet

Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031 Diarienummer: S2021/06595

Publicerad

Regeringen beslutar om en strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031.

Ladda ner:

Strategin innebär att uppföljningen av funktionshinderspolitiken ska genomföras av ett antal angivna myndigheter och att Myndigheten för delaktighet ska ge dessa myndigheter stöd i uppföljningsarbetet.

Syftet med strategin är att följa upp funktionshinderspolitiken utifrån det nationella målet.