Tidigare statsråds material

Innehållet i dessa dokument har varit publicerat på www.regeringen.se och togs bort då en ny regering tillträdde hösten 2022.