Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Tala för att tolkas, skriv för att översättas

Publicerad

Den här skriften är till för svenskspråkiga som ska tala och bli tolkade eller skriva en text som ska översättas, till exempel på en myndighet, vid ett nordiskt möte, i EU-sammanhang eller vid en konferens i Sverige. Den hjälper dig att hjälpa översättaren och tolken, så att ditt budskap på svenska når ut till internationella mottagare på bästa sätt. Här får du konkreta råd om hur du skapar goda förutsättningar för alla parter och når bästa möjliga resultat.

Ladda ner:

Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär