Förmåner och villkor

Att arbeta i Regeringskansliet är att bidra till samhällsutvecklingen. Och det finns fler fördelar med att arbeta här. Utöver ersättningar som är reglerade i lag har du som anställd hos oss ett antal förmåner som är ett resultat av centrala statliga kollektivavtal eller är specifika för Regeringskansliet.

Tre personer som fikar
Som anställd i Regeringskansliet har du, utöver de ersättningar som är reglerade i lag, ett antal förmåner som är ett resultat av centrala statliga kollektivavtal eller är specifika för Regeringskansliet. Foto: Pontus Johansson

Här är några av de förmåner vi erbjuder dig:

 • Samverkan som bidrar till att du får inflytande över och delaktighet i både din egen arbetssituation och verksamheten i övrigt.
 • Individuell och differentierad lönesättning som sker genom lönesättande samtal.
 • 28, 31 eller 35 semesterdagar beroende på hur gammal du är.
 • Enskilda överenskommelser där villkoren kan anpassas efter både dina önskemål och arbetsgivarens behov. En del medarbetare kan tänka sig att växla lön mot fler semesterdagar eller pension, och för någon annan är det mer attraktivt att få en högre lön i utbyte mot färre semesterdagar.
 • Flexibel arbetstid.
 • Förtroendearbetstid.
 • Föräldralön som komplement till föräldrapenning från försäkringskassan. Totalt får du 90 % av hela din lön under 360 dagar.
 • Sjuklön och därefter sjukpenningtillägg som komplement till sjukpenning från försäkringskassan.
 • Ersättning för läkemedelskostnader och andra sjukvårdskostnader.
 • Friskvårdsbidrag.
 • Försäkringsskydd vid arbetsskada och dödsfall.
 • Avtalspensioner som komplement till den allmänna pensionen.