Flexibilitet och förmåga att se samband är viktiga egenskaper för en modern diplomat

Publicerad

- Världen ter sig allt mer komplex samtidigt som resurserna är begränsade. Därför skulle jag säga att flexibilitet och förmågan att prioritera, lyfta blicken och se samband är nyckelegenskaper hos framtida diplomater. Det säger Helena Pilsas Ahlin, ansvarig för diplomatprogrammet.

Helena Pilsas Ahlin, UD
Helena Pilsas Ahlin, Utrikesdepartementet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

- En viktig egenskap för diplomater är att kunna se olika perspektiv, sätta sig in i den verklighet som människor lever under och samtidigt se till svenska intressen. Den som har internationell erfarenhet kan ofta se saker från olika perspektiv, säger Helena Pilsas Ahlin.

Det är svårt att tröttna som diplomat eftersom yrket omfattar så många olika möjligheter; att arbeta med utrikespolitiska frågor, hjälpa svenskar utomlands, främja handelsutbyte och kultur, att förhandla och företräda Sverige i internationella organisationer och sammanhang.

Hon uppmanar alla som är nyfikna på omvärlden och beredda att hugga i att söka till diplomatprogrammet. Grundkravet är akademisk examen, internationell erfarenhet och goda språkkunskaper. En del sökande är jurister, andra ekonomer eller statsvetare för att nämna några exempel. Kunskaper i ryska, arabiska och mandarin är meriterande, men framförallt mycket goda kunskaper i engelska och gärna franska, tyska eller spanska.

Arbete, studier och resor

Under diplomatprogrammet varvas ordinarie tjänstgöring med tre månaders utbildning uppdelat i fyra olika moduler innan en första utlandpostering kan bli aktuell. Deltagarna i diplomatprogrammet bygger under tiden på utbildningen upp en stark sammanhållning och ägnar mycket tid åt att diskutera, lära av varandra och resonera om yrkesrollen med mer erfarna kollegor. Resor under utbildningen, såväl i Sverige som utomlands, svetsar gruppen samman ännu mer.

Under programmet får deltagarna lära sig mer om Regeringskansliet, utrikesförvaltningen och diplomatyrkets många olika beståndsdelar. Deltagarna studerar EU-frågor, utrikes och säkerhetspolitik, ekonomi, handel, kommunikation och globala utmaningar som klimat och miljö. De får också träna olika färdigheter som att tala, skriva och förhandla. Mycket tid ägnas åt studiebesök hos bland annat andra myndigheter och organisationer.

Möjlighet till stor variation

Helena Pilsas Ahlin har tidigare varit stationerad på ambassaden i Tallinn och arbetat som gruppchef för nordisk-baltiska frågor på UD:s EU-enhet. Hon har också arbetat som ambassadör i Bulgarien med placering i Stockholm.

- Närområdet och Europa är återkommande teman för mig och frågor jag har trivts mycket bra med, säger Helena Pilsas Ahlin.

Förutsättningarna och arbetsuppgifterna på utlandsmyndigheterna varierar. Att hjälpa en svensk medborgare som har tappat sitt pass, skriva rapporter om utvecklingen i landet, ta hand om en besökande företagsdelegation eller förbereda ett ministerbesök är några exempel på arbetsuppgifter.

- En framgångsrik diplomat ska vara beredd att hugga in där det behövs, konstaterar Helena Pilsas Ahlin.