Omväxlande arbete med överblick över hela ambassadens verksamhet

Uppdaterad

Samuel Sandberg Bremell avslutade utbildningen som utrikesadministratör i december 2011. I dagsläget arbetar han på ambassaden i Kampala, Uganda där ekonomiadministration kombineras med krishantering, högnivå besök och personalärenden.

Samuel Sandberg Bremell
Samuel Sandberg Bremell arbetar vid Sveriges ambassad i Kampala, Uganda. Foto: Sveriges ambassad i Kampala, Uganda

– Arbetet är varierande och innefattar en mängd olika uppgifter, vilket är en del av charmen, säger Samuel.

Intresse för organisation och ledarskap

Under studietiden hade Samuel drömmar om att bli diplomat. Det var först efter studierna när han fick en tjänst på Migrationsverket som ett intresse för ärendehandläggning och myndighetsutövning grundlades.
– Det var roligt att arbeta med uppgifter som hade betydelse för människors vardag. Intresset för organisation och ledarskap växte också fram och jag såg en utmaning i att få verksamheter att fungera.

När Samuel arbetade på Migrationsverket var han vid två tillfällen utomlands och tjänstgjorde som migrationshandläggare på ambassaderna i Bangkok och i New Delhi. Här fick han tillfälle att lära känna kollegor som var administrativa chefer och blev inspirerad av deras arbete.
– Det var väldigt lärorikt och gav mig en god inblick i det administrativa och konsulära arbetet. När jag såg annonsen om utbildningen tänkte jag att det var en spännande utmaning och en möjlighet för mig att bredda min kompetens.

Ansökningsprocessen till utbildningen har förändrats sedan Samuel ansökte. Däremot är utbildningsperioden densamma på cirka 12 veckor, där teoretisk och praktisk utbildning kombineras inom ramarna av utrikesförvaltningens olika verksamhetsområden.
– Det bästa med utbildningen var de kontakter och nätverk vi fick. Dessa har varit väldigt värdefulla under tiden ute på stationeringsorten.

En möjlighet att vara med och påverka

Rollen som kansliansvarig ger en god helhetssyn över hela ambassadens verksamhet. Som kansliansvarig ingår du som regel i ambassadens ledningsgrupp och har därigenom en stor möjlighet att påverka.
– Jag tycker det är väldigt tillfredsställande att lyckas lösa problem och uppnå förbättringar. Det kan handla om att införa ett nytt arbetssätt, nå framgång med en rekrytering eller ro iland ett fastighetsprojekt. Sen tycker jag det är roligt att företräda ambassaden och Sverige i värdlandet vid externa sammanhang.

Efter utbildningen blev Samuel stationerad på ambassaden i Demokratiska republiken Kongo där säkerhetsfrågorna var en framträdande uppgift.
– Stationeringen avgör i viss mån huvudfokus och du måste ofta prioritera utifrån vad som är mest angeläget. I Kinshasa var säkerhetsfrågorna mer framträdande. Här i Kampala har istället arbetsuppgifter inom ekonomi och administrationen dominerat.

Eftersom tjänsten innebär varierande uppgifter uppmanar Samuel att den som söker sig till utbildningen ska vara flexibel och duktig på att prioritera.
– Det är viktigt att du gillar att jobba med människor och kan samarbeta. Som utrikesadministratör måste du också vara redo att jobba hårt under arbetstoppar och kunna fatta obekväma beslut.

Att vara stationerad i Kampala

Sedan 2015 har Samuel varit stationerad i Kampala. Hans familj har följt med honom och de känner sig hemma i Uganda. Samuel beskriver själv Kampala som en ort där det är lätt att trivas på.
– Vi bor bra, säkerhetssituationen är förhållandevis god och klimatet är fantastiskt. Hela familjen är fransktalande och det äldsta barnet går på en bra fransk skola. Trafiken kan däremot vara ett problem, då det under vissa tider på dygnet råder rusningstrafik och begränsar rörligheten. Utöver det, trivs vi väldigt bra och har skaffat oss ett brett nätverk.