Katarina Stenskytt, registrator

Publicerad

”Rollen som registrator påverkas inte av regeringsskiften. Den här funktionen är ett nav, en central funktion i verksamheten, oavsett vilken politisk ledning vi har,” säger Katarina Stenskytt som är registrator på Förvaltningsavdelningen, för Miljö- och energidepartementet.

Katarina Stenskytt, Förvaltningsavdelningen.
Katarina Stenskytt, registrator på Förvaltningsavdelningen för Miljö- och energidepartementet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Korta fakta

Namn: Katarina Stenskytt

Arbetar som: Registrator

Departement: Förvaltningsavdelningen, arbetar för Miljö- och energidepartementet.

Utbildning: Arkiv- och informationsvetenskap, juridik och statsvetenskap på universitetet.

Det bästa med att arbeta i Regeringskansliet: "Att få arbeta tillsammans med många kompetenta människor i en inspirerande miljö."

Vad arbetar du med?

- Jag jobbar som registrator, vilket är något av ett doldisyrke om man inte arbetar inom myndighetsvärlden. Att vara registrator innebär att säkerställa att alla handlingar diarieförs och hamnar hos rätt enhet för hantering. Jag har mycket kontakt med allmänheten och journalister som hör av sig med frågor kring ärenden och beställningar av handlingar. Som registrator fungerar du också som ett stöd för andra handläggare gällande diarieföring. Vi är två registratorer på Miljö- och energidepartementet som tillsammans tar hand om dokumentflödet in och ut från departementet och ser till att handlingar diarieförs. Att handlingar blir diarieförda är väldigt viktigt av flera orsaker, till exempel har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar. För att allmänheten ska kunna veta vilka handlingar som kommit in till och tagits fram på myndigheten, måste dessa diarieföras. Diarieföringen är oerhört viktig eftersom statsmakten ska vara transparent. Jag och min kollega arbetar även med det lokala arkivet som vi har på departementet.

Hur ser möjligheterna till stöd och kompetensutveckling ut för dig?

- Vi är runt 40 registratorer på Regeringskansliet och vi tillhör alla samma enhet på Förvaltningsavdelningen, med andra ord har jag ett brett kontaktnät av kollegor med liknande arbetsuppgifter, vilket är ett fantastiskt stöd. Vi har regelbundna möten och det finns även stora möjligheter till kompetensutveckling i form av utbildning och tjänstgöring på olika departementet.

Har du bytt arbetsuppgifter eller departement under din anställning i Regeringskansliet?

- Ja, det har jag. Jag började som personal- och enhetsassistent på Miljö- och energidepartementet 2006. Jag hade dock arbetat i Regeringskansliet redan 1999-2000 som konsult via ett bemanningsföretag och som personalredogörare på Utbildningsdepartementet på ett sommarvikariat 2003. När tjänsten som assistent utlystes 2006 sökte jag mig tillbaka hit eftersom jag hade trivts så bra på Regeringskansliet under mina tidigare anställningar här. När en tjänst som registrator blev ledig 2011 sökte jag den, eftersom jag tyckte att det verkade vara en spännande och utvecklande roll.

Hur ser du på att arbeta i en politiskt styrd organisation?

- Det är spännande. Eftersom vi har val vart fjärde år kan det politiska arbetets inriktning svänga från en dag till en annan om den sittande regeringen inte får fortsatt förtroende. Men rollen som registrator påverkas inte av regeringsskiften. Den här funktionen är ett nav, en central funktion i verksamheten, oavsett vilken politisk ledning vi har.

Vad gör du om fem år, tror du?

- Jag hoppas och tror att jag är kvar i Regeringskansliet. Jag trivs väldigt bra på Förvaltningsavdelningen och med min yrkesroll som registrator. Det är ett mycket varierande arbete även om det finns fasta rutiner för vad som ska göras. Bland det roligaste är att få ta del av vad som händer i omvärlden och vad människor reagerar på, en slags temperaturmätare. Människors engagemang i olika frågor är roligt, särskilt när unga och barn hör av sig till oss. Då blir jag själv engagerad!

Min tid i Regeringskansliet

1999: inhyrd konsult, Förvaltningsavdelningen

2000: inhyrd konsult, Miljö- och energidepartementet

2003: sommarvikariat som personalredogörare, Utbildningsdepartementet

2006–2011: personal- och enhetsassistent, Miljö- och energidepartementet

Sedan 2011: registrator för Miljö- och energidepartementet