Louise Petrelius, jurist

Publicerad

”Det är viktigt att hitta en fungerande balans mellan arbete och fritid och det är möjligt med mitt jobb”, säger Louise Petrelius, rättssakkunnig på enheten för immaterialrätt och transporträtt vid Justitiedepartementet.

Louise Petrelius
Louise Petrelius, Justitiedepartementet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Korta fakta

Namn: Louise Petrelius

Arbetar som: Rättssakkunnig på enheten för immaterialrätt och transporträtt

Departement: Justitiedepartementet

Utbildning: Jur. kand.

Det bästa med att arbeta i Regeringskansliet: Kollegorna på enheten, på Justitiedepartementet och i övriga Regeringskansliet. Det finns en enorm spetskompetens inom organisationen. Som tjänstemän är vi delaktiga i de frågor vi arbetar med och vi har nära till politikerna. Den närheten är jag stolt över.

Vad arbetar du med?

- Jag är rättssakkunnig på enheten för immaterialrätt och transporträtt på Justitiedepartementet sedan januari 2013. Jag jobbar nästan uteslutande med inrättandet av ett enhetligt patentsystem som innebär att ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol införs i EU. Det enhetliga patentskyddet gör det möjligt att genom en enda begäran få patentskydd i nästan hela EU. Den enhetliga patentdomstolen blir i princip ensam behörig att handlägga mål om europeiska patent. EU:s medlemsstater förbereder inrättandet av domstolen i en förberedande kommitté där alla deltagande medlemsstater deltar. Sverige har ordförandeposten i kommittén och jag sitter som Sveriges representant. Utöver att vara representant i kommittén deltar jag även i ett antal arbetsgrupper som har till uppgift att förhandla och förbereda förslag till beslut som läggs fram för kommitténs godkännande. Det handlar till exempel om att förhandla rättegångsregler, nivåer på domstolsavgifter och nivåer på domarlöner.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

- Mina dagar varierar mycket, så det finns ingen typisk arbetsdag för mig. Jag jobbar internationellt med intensiva förhandlingar och en stor del av arbetstiden går åt till att förbereda mig inför de olika mötena. I dag har jag till exempel förberett underlag till ett möte mellan vår justitieminister och den tyske justitieministern. I går var jag i London i förhandlingsarbete, så i dag har jag även ägnat mig åt en del efterarbete från det mötet.

Det låter som du har intensiva och långa arbetsdagar. Hur hanterar du det?

- Jag reser en hel del i tjänsten, ungefär en till två gånger i månaden, främst till olika arbetsgruppsmöten i till exempel Paris, London och Bryssel. När det är intensiva förhandlingar på gång blir det långa dagar och arbetstoppar, annars upplever jag att jag har en normal arbetstid. Ibland blir det kvällsarbete men jag arbetar sällan helger. Jag har familj och ganska små barn och är mån om min fritid. Det är viktigt att hitta en fungerande balans mellan arbete och fritid och det är möjligt med mitt jobb.

Vad betyder ditt jobb för dig?

- Mitt arbete betyder mycket för mig! Glädje, stimulans och utveckling är viktiga ingredienser. Känns det inte bra på arbetet och med kollegorna, så fungerar jag inte. Dessutom är det viktigt att ha en bra chef eftersom ett bra chefskap bidrar till öppenhet och tillit mellan kollegorna. På vår enhet står dörrarna öppna och vi har ett väldigt gott samarbete.

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Att få arbeta både internationellt och nationellt. Både med politiken och med juridiken. Att få vara med där det händer och också ha möjlighet att påverka. Jag äger och frontar en viss fråga, arbetet med inrättandet av den enhetliga patentdomstolen, och har därmed ett stort ansvar och ges möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.

Min tid i Regeringskansliet

Sedan 2013: Handläggare på Justitiedepartementet.