Utfrågning i Europaparlamentet

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)

Deltagare

Plats: Bryssel