Besöker Hushållningssällskapens Förbund

Deltagare

Plats: Stockholm