Håller anförande hos Finansbolagens Förening

Deltagare