Besöker Svensk Kärnbränslehantering (SKB), Oskarshamn

Deltagare