Kommenterad dagordning TTE-rådet (transport och telekom) den 10-11 december 2015