Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor den 18 januari 2016