Kommenterad dagordning inför extrainsatt miljöråd den 30 september 2016