Kommenterad dagordning från Utrikesdepartementet

Kommenterad dagordning inför möte i EU:s utrikesråd (FAC), den 3 april 2017

Publicerad

Ladda ner:

På mötet den 3 april finns följande diskussionspunkter på dagordningen:

  • Syrien
  • Jemen
  • Ev. Libyen
  • Ev. Turkiet