Kommenterad dagordning inför FAC (utveckling) den 19 maj 2017

Ladda ner:

På dagordningen inför mötet i FAC den 19 maj 2017:

  1. Godkännande av dagordningen
  2. A-punkter
  3. Humanitära kriser
  4. Ramverket efter Cotonou
  5. (ev.) Nya europeiska samförståndet om utveckling (Revidering av EU:s policy för utvecklingsssamarbete, "The New European Consensus on Development"