Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 11 maj 2017