Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 27 februari 2018