Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 20 februari 2018

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 20 februari 2018 finns följande punkter på dagordningen:

  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Hållbar finansmarknad: Rekommendationer från högnivåexpertgruppen
  • Beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för 2016
  • Budgetriktlinjer för 2019
  • Offentlig upphandling och strategisk investering