Kommenterad dagordning inför FAC den 10 december 2018