Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 12 februari 2019

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 12 februari 2019 finns följande punkter på dagordningen:

  • Översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Mot ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande om EU:s skattepolitik
  • Slutsatser om rapporten om de offentliga finansernas hållbarhet för 2018
  • Rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017
  • Slutsatser om budgetriktlinjerna för 2020