Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 12 mars 2019

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 12 mars 2019 finns följande punkter på dagordningen:

  • Genomförandebestämmelser vad gäller moms i samband med e-handel
  • Punktskatter
  • Skatt på digitala tjänster
  • InvestEU – placeringen av investeringskommitténs sekretariat
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Den europeiska planeringsterminen
  • Slutsatser om den reviderade EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet
  • Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster