Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-
Kommenterad dagordning från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Kommenterad dagordning inför utrikes- och försvarsministrarnas möte den 14 maj 2019

Publicerad

Ladda ner: