Kommenterad dagordning inför utrikes- och försvarsministrarnas möte den 14 maj 2019