Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 17 maj 2019

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 17 maj 2019 finns följande punkter på dagordningen:

  • Punktskatter
  • Kommissionens förslag om EMU:s struktur: det fortsatta arbetet med förordningen om reformstödsprogrammet
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Internationella möten
  • Den europeiska planeringsterminen 2019 Slutsatser om landsspecifika rapporter: 2019 års fördjupade granskningar och genomförande av de landsspecifika rekommendationerna för 2018
  • Prioriteringar inför nästa institutionella cykel på området för ekonomiska och finansiella frågor