Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-
Kommenterad dagordning från Utrikesdepartementet

Kommenterad dagordning inför FAC 17 juni 2019

Publicerad

Ladda ner: