Kommenterad dagordning från Infrastrukturdepartementet

Kommenterad dagordning för Rådets möte (energiministrarna) den 24 september 2019

Publicerad

Ladda ner:

 1. Godkännande av dagordningen
 2. Godkännande av eventuella A-punkter
 3. Meddelande om utkasten till nationella energi- och klimatplaner
 4. Energisektorn efter 2030: arbeta för klimatneutralitet
 5. Övrigt
  • Tryggad gasförsörjning i EU inför vintern 2019-2020
  • Initiativet för väte
  • Modernisering och översyn av energistadgefördraget