Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Kommenterad dagordning från Infrastrukturdepartementet

Kommenterad dagordning för Rådets möte (energiministrarna) den 24 september 2019

Publicerad

Ladda ner:

 1. Godkännande av dagordningen
 2. Godkännande av eventuella A-punkter
 3. Meddelande om utkasten till nationella energi- och klimatplaner
 4. Energisektorn efter 2030: arbeta för klimatneutralitet
 5. Övrigt
  • Tryggad gasförsörjning i EU inför vintern 2019-2020
  • Initiativet för väte
  • Modernisering och översyn av energistadgefördraget

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.