Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 5 december 2019

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 5 december 2019 finns följande punkter på dagordningen:

 • (ev.) Punktskatter – strukturen för punktskatter på alkohol: ändringar av rådets direktiv
 • Förstärkningen av bankunionen
 • Direktiv vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter
 • Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster
 • (ev.) Slutsatser om energibeskattning
 • (ev.) Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet om skattefrågor
 • (ev.) Uppförandekodgruppen (företagsbeskattning)
 • (ev.) Rådets beslut och rekommendationer om genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten
 • Slutsatser om stärkande av den europeiska finansiella arkitekturen för utveckling
 • Agendan för hållbar finansiering
 • Ekofinrådets arbetsplan för klimatåtgärder
 • Gemensamt uttalande från rådet och kommissionen om ”stablecoins
 • Slutsatser om strategiska prioriteringar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Slutsatser om fördjupningen av kapitalmarknadsunionen
 • Genomförande av handlingsplanen för hantering av nödlidande lån i Europa
 • EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner