Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 9 november 2021

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 9 november 2021 finns följande punkter på dagordningen:

  • (ev.) Genomförande av Basel III
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • EU:s ekonomi efter covid-19: Konsekvenser för den ekonomiska styrningen
  • Den ekonomiska återhämtningen i Europa
  • Energipriser, inflation och politiska följder
  • Slutsatser om europeiska planeringsterminens framtid mot bakgrund av faciliteten för återhämtning och resiliens
  • Uppföljning av de årliga möten som G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer samt IMF höll den 13–14 oktober 2021
  • Slutsatser om EU-statistik
  • Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2020