Kommenterad dagordning från Miljödepartementet

Kommenterad dagordning inför miljörådet den 17 mars

Publicerad

Ladda ner:

På miljörådet den 17 mars 2022 finns följande punkter på dagordningen:

  • Förslag till ny förordning om batterier
  • Klimaträttsakterna i Fit for 55
  • Avskogning
  • Förgröning av den europeiska planeringsterminen

Kommenterade dagordningar

Inför ett möte i Europeiska unionens råd överlämnar regeringen en kommenterad dagordning till riksdagens EU-nämnd. Den kommenterade dagordningen innehåller kortfattade uppgifter för rådsmötets samtliga dagordningspunkter, vad rådet förväntas göra och förslag till svensk ståndpunkt.