Kommenterad dagordning från Försvarsdepartementet

Kommenterad dagordning inför rådet för utrikes frågor (försvar) den 21 mars 2022

Publicerad

Ladda ner: