Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 4 oktober 2022

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 4 oktober 2022 finns följande punkter på dagordningen: 

  • Förordningen om REPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och resiliens
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands aggression mot Ukraina
  • Höga energipriser och finansmarknader: lägesrapport
  • Den ekonomiska återhämtningen i Europa
  • Förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 12–13 oktober 2022 och IMF:s årsmöten: EU:s mandat och uttalande till Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC)
  • Slutsatser om klimatfinansiering inför den 27:e partskonferensen (COP27) för FN:s ramkonvention om klimatförändringar i Sharm El Sheikh den 6–18 november 2022
  • EU:s tullmyndigheters skattemässiga och icke-skattemässiga roll
  • Lägesrapport om genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster