Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Uganda 2018–2023 Diarienummer: UD2018/11658/AF

Publicerad

Ladda ner:


Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i de nya internationella överenskommelser som det internationella samfundet enades om under 2015, Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Svenskt utvecklingssamarbete med Uganda inom ramen för denna strategi ska bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, en stärkt demokrati och ökad jämställdhet, en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, samt en jämlik och god hälsa. Strategin ska gälla under perioden 2018-2023 och omfattar sammantaget 2400 miljoner kronor.