Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Prövar opartiskt – och utan avgift för parterna – konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.