European company for the financing of railroad rolling stock (EUROFIMA)

Det schweiziska bolaget EUROFIMA bildades 1956 utifrån ett internationellt fördrag mellan ett antal europeiska stater. Bolaget ägs av 25 stater i Europa och finansierar förnyelse och modernisering av lok och vagnar i dessa stater. Sveriges ägarandel är 2 procent.