Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB)

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, LKAB, är en internationell högteknologisk gruv och mineralkoncern och en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning.

LKAB bryter och förädlar järnmalm till klimateffektiva produkter som levereras till kunder över hela världen. Industrimineraler och strategiska produkter och tjänster som stödjer huvudaffären är en del av verksamheten. LKAB:s omställning till noll utsläpp av koldioxid från egna processer och produkter till 2045, att ta ett steg fram i värdekedjan samt utvinna kritiska mineraler ur gruvavfall är förutsättningar för att säkra långsiktig konkurrenskraft.

LKAB:s webbplats