Miljömärkning Sverige AB (Miljömärkning Sverige)

Miljömärkning Sverige AB har det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU Ecolabel i Sverige.