Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra

Finansierar forskning som ska bidra till lösningen av miljöproblemen.