Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL)

Äger samtliga aktier i IVL Svenska Miljöinstitutet AB.