Statens historiska museer

Statens historiska museer har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden. I myndigheten ingår Historiska museet och Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum, samt Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet. Historiska museets samlingar består av arkeologiska föremål från Sverige och svensk kyrkokonst.

Myndigheten bedriver även museiverksamheten vid Tumba bruksmuseum.

Statens historiska museers webbplats