Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. SLU:s kunskap är efterfrågad såväl inom den gröna sektorn (jordbruk, skogsbruk, fiske, industri etc.) som hos beslutsfattare.