Teracom Group AB (Teracom)

Teracom Group AB är ett nätbolag som erbjuder säkra nät, TV- och radioutsändningar, förbindelsetjänster samt inplaceringar och service.

Koncernen har nätverksamhet i Sverige och Danmark samt äger och driver de digitala marknäten i dessa länder. Teracom AB bildades ur det svenska Televerket år 1992.

Teracom Groups två nätbolag har främst andra företag eller myndigheter som kunder. Det är främst programbolag inom TV och radio, telekombolag för inplacering av utrustning i koncernens nät samt olika förbindelsetjänster och myndigheter med särskilda krav på rådighet och säkerhet.

Teracom Groups webbplats