Vattenfall AB (Vattenfall)

Vattenfall, som är helägt av svenska staten, bildades 1992 vid bolagiseringen av Statens Vattenfallsverk. Vattenfall producerar, distribuerar och säljer el, värme och gas framför allt i Norden, Tyskland och Nederländerna.

Riksdagen har beslutat att Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet och vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot miljömässigt hållbar energiproduktion.

Vattenfall är en av Europas största elproducenter och är den största värmeproducenten. Produktionsmixen består av vattenkraft, kärnkraft, kolkraft, naturgas, vindkraft och biomassa.

Vattenfall AB:s webbplats