Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Joint statement by Minister Rovana Plumb and Minister Åsa Regnér upon the signing of the joint declaration between Romania and Sweden

Rumänien och Sverige har undertecknat ett samarbetsavtal som rör bland annat barns rättigheter, jämställdhet och social omsorg. Avtalet ska förbättra situationen för utsatta EU-medborgare.

Ladda ner: